Bli samarbetspartner

Pulsbiopsisystemet NeoNavia finns nu tillgängligt på marknaden. Karolinska Institutet har varit med i de tidiga faserna av teknikutvecklingen och NeoDynamics vill gärna fortsätta det nära samarbetet med svenska bröstcentra för att driva utvecklingen vidare.

 Vi söker nu samarbetspartner i Sverige som är intresserade att vara med och utvärdera produkten i ett första skede som referensklinker. Fyll i formuläret och skicka in dina uppgifter. Vi tar kontakt med er.