Biopsier behövs för att kunna diagnostisera bröstcancer och välja effektiv behandling. Förr gjordes biopsierna kirurgiskt, numera görs de allra flesta biopsierna med hjälp av en biopsinål.