2022-04-04

Intervju och bolagspresentation med frågor och svar i samarbete med Uddaaktier

VD Anna Eriksrud presenterar NeoDynamics och svarar på frågor om verksamheten i en intervju i samarbete med Uddaaktier idag den 4 april 2022 kl 19.00. Intervjun strömmas live via: live.uddaaktier.com

Uddaaktier kommer att ställa frågor till Anna Eriksrud, men även tittare kommer att få chansen att ställa frågor. Det går också att se intervjun i efterhand via

Uddaaktiers YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCgprMaNfKDJmG0Tp5pzB-Dg

De punkter som diskuteras i intervjun inkluderar: aktiviteter och milestones detta år, vad skall förträdesemissionens pengar användas till? Hur fungerar de olika nåltyperna av NeoNavia?

NeoDynamics Vision

Visionen är att pulsteknik ska bli den nya standarden för all ultraljudsledd bröstcancerbiopsi, förbättra precisionen och tillförlitligheten och därigenom bidra till korrekt diagnos och individualiserad behandling utan dröjsmål för varje enskild bröstcancerpatient. Lanseringen av NeoNavia har inletts i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Ansökan om registrering i USA har lämnats in.

 

För ytterligare information besök bolagets webbplats eller kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon 0708 444 966 eller e-post anna.eriksrud@neodynamics.com,

 

 

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning introduceras nu till marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.