2022-05-18

NeoDynamics nyhetsbrev, maj 2022

Nu är vi mitt i maj, den månad då flesta medicinvetenskapliga möten äger rum. Efter två år av att bara ha fått träffas virtuellt så får vi nu äntligen ses på riktiga möten där vi kan träffa kunder, ha workshops med demonstrationer av NeoNavia och vi kan ta upp förfrågningar som sedan följs upp på sjukhusen. Det är enormt viktigt när man verkar inom medicinteknik och har ett helt nytt biopsisystem. Som vanligt får vi bekräftat att de flesta vill följa upp och ta med produkten till sjukhus för utvärdering, när man väl hör om vårt kliniska program, får se och testa produkten.

I maj och juni har vi viktiga möten i alla våra marknader. Och vi har nu flyttat vårt bolag till Nasdaq First North Growth Market - i sig en viktig milestone för att bereda väg för fortsatt tillväxt.

Anna Eriksrud, vd NeoDynamics

Vad är fördelarna med vår nya PULSE-teknik?

I ett kort klipp berättar Professor Marc Thill, AMK Hospital, Frankfurt om PULSE-teknikens fördelar. Hans vittnesmål kommer från det prestigefyllda brittiska virtuella mötet, British Society of Breast Radiologists, BSBR. Se videon här!

Professor Marc Thill är också den som presenterade den nya datan från PULSE-studien i Savannah, USA, som vi nämner nedan. 

PULSE har presenterats i Savannah 

Som vi tidigare berättat fick vi vår unika kliniska data från PULSE-studien accepterad för en muntlig presentation på SBI/ACR, Society of breast Imaging/American Collgue of Radiologists. 

Nu i veckan var det dags, och Professor Thill presenterade subgruppen i PULSE-studien i Savannah den 16 maj. ProfessorThill fanns också med och svarade på frågor i NeoDynamics monter.

– I PULSE-studien beskrev vi egenskaperna hos varje axillär biopsifall på ett detaljerat sätt. Femtio patienter i den interimistiska datamängden visade parametrar som indikerar en utmanande procedur som när lymfkörteln avstånd till ett blodkärl, bröstkorgsvägg eller muskel. En separat analys i denna undergrupp visade en procedurframgångsfrekvens på 96 % och låg frekvens av biverkningar med endast ett mindre hematom och två fall av smärta, varav inget krävde ytterligare behandling. Användarna rapporterade att pulser underlättade kontroll under nålinsättning i 94 % av fallen och stabilisering av målskadan under nålinsättning i 92 % av fallen. De rapporterade resultaten i dessa utmanande fall understryker ytterligare NeoNavia-enhetens starka prestanda, säger professor Marc Thill i vårt pressmeddelande.

Kongress i Stockholm

När Svenska Föreningen för Bröstradiologer, SFBR, hade sitt vårmöte i Nacka i maj var NeoDynamics på plats. I pauserna höll vi workshops för deltagarna och uppslutningen var stark.

Assisterande professor Edward Azawedo, Karolinska Universitets sjukhuset, var en av de första att prova NeoNavia kliniskt och vi är glada att han också ville delta i en workshop med oss på hemmaplan. 

Listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Vi är glada att vi kunnat fullfölja vår plan och göra ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Anledningen till bytet är att vi vill göra oss tillgängliga internationellt, och att göra oss redo för att placera NeoNavia på USA-marknaden.


Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev eller tipsa någon annan om att prenumerera? Här registrera man sig!