Vår strategi och strävan är att söka samarbete med ledande forskare och specialister inom bröstbiopsiområdet i respektive land och förankra allt arbete med aktuella specialistföreningar och deras olika relevanta arbetsgrupper. Vårt fokus initialt är Tyskland, Sverige och Storbritannien.