Testa NeoNavia

NeoNavia finns nu tillgänglig på utvalda marknader i Europa:
Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Nu finns biopsisystemet NeoNavia med tre nåltyper tillgängligt på marknaden. Det finns möjlighet att bekanta sig med tekniken och prova på de tre nåltyperna. Kontakta oss för att veta mer anmäl intresse nedan, så hör vi av oss.