Arkiv

 • 2021-07-09

  NeoDynamics får första tyska ordern på pulsbiopsisystemet NeoNavia

  Läs mer här
 • 2021-05-31

  NeoDynamics deltar vid Redeye Growth Day 2021

  Läs mer här
 • 2021-05-26 Regulatorisk

  Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics AB

  Läs mer här
 • 2021-05-19 Regulatorisk

  Första kvartalet 2021 - Introduktionen igång

  Läs mer här
 • 2021-05-17

  NeoDynamics presenterar ett abstract om pulsbiopsisystemet NeoNavia vid Association of Breast Surgeons Conference 2021 i Storbritannien

  Läs mer här
 • 2021-05-14

  NeoDynamics bjuder in till möte inför stämma 20 maj

  Läs mer här
 • 2021-04-27 Regulatorisk

  Kallelse till Årsstämma 2021 i NeoDynamics AB (publ)

  Läs mer här
 • 2021-04-27

  Matthew E. Colpoys, Jr. föreslås till styrelsen

  Läs mer här
 • 2021-03-23

  NeoDynamics medverkar på Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium

  Läs mer här
 • 2021-03-17

  NeoDynamics presenterar prekliniska resultat idag

  Läs mer här
 • 2021-03-15

  Inbjudan - NeoDynamics presenterar prekliniska resultat 17 mars kl 13.00

  Läs mer här
 • 2021-02-17 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) Bokslutskommuniké 2020 2020-01-01 – 2020-12-31

  Läs mer här
 • 2021-01-14

  NeoDynamics kommer att beviljas ytterligare ett europeiskt patent för bolagets pulsbiopsiinstrument

  Läs mer här
 • 2020-12-16

  NeoDynamics presenterade livestream igår tisdag 15 december, 2020 - nu tillgänglig på länk i efterskott

  Läs mer här
 • 2020-11-19 Regulatorisk

  Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) den 19 november 2020

  Läs mer här
 • 2020-11-19 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) Tredje kvartalet 2020

  Läs mer här
 • 2020-11-19 Regulatorisk

  NeoDynamics får första brittiska ordern av pulsbiopsisystemet NeoNavia

  Läs mer här
 • 2020-11-12

  NeoDynamics ingår ett forskningssamarbete för att utvärdera sin teknologiplattform inom osteoartros (benskörhet).

  Läs mer här
 • 2020-11-02 Regulatorisk

  Jörgen Vrenning går i pension och slutar som CFO för NeoDynamics

  Läs mer här
 • 2020-10-21 Regulatorisk

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Läs mer här
 • 2020-10-21 Regulatorisk

  NeoDynamics genomför en riktad nyemission om cirka 90 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

  Läs mer här
 • 2020-10-21 Regulatorisk

  NeoDynamics offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 24 miljoner aktier och avser att kalla till extra bolagsstämma

  Läs mer här
 • 2020-09-29

  NeoDynamics AB (publ): Nyemission registrerad

  Läs mer här
 • 2020-09-25

  NeoDynamics närmar sig lansering av nya pulsbiopsisystemet NeoNavia. Välrenommerade gynekologer och radiologer har fått positiva praktiska erfarenheter

  Läs mer här
 • 2020-08-21 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2020

  Läs mer här
 • 2020-08-13 Regulatorisk

  Kommuniké från extrastämma i NeoDynamics

  Läs mer här
 • 2020-07-30 Regulatorisk

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ) - denna kallelse innehåller styrelsens fullständiga förslag till beslut

  Läs mer här
 • 2020-07-30 Regulatorisk

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ)

  Läs mer här
 • 2020-07-06 Regulatorisk

  NeoDynamics etablerar referenscentra i Tyskland för att stödja införandet av sitt nya pulsbiopsisystem NeoNavia och optimera diagnostiken av bröstcancer.

  Läs mer här
 • 2020-07-06 Regulatorisk

  NeoDynamics startar patientrekryteringen till den brittiska COMPULSE-studien för att optimera diagnos av bröstcancer

  Läs mer här
 • 2020-05-29 Regulatorisk

  Korrigering av tidigare sänt pressmeddelande om kommuniké från årsstämma i NeoDynamics

  Läs mer här
 • 2020-05-28 Regulatorisk

  Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics

  Läs mer här
 • 2020-05-27

  NeoDynamics presenterar på Growth Day 2020

  Läs mer här
 • 2020-05-26 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) Kvartalsrapport jan-mar 2020

  Läs mer här
 • 2020-05-07 Regulatorisk

  NeoDynamics publicerar årsredovisningen för 2019

  Läs mer här
 • 2020-04-30 Regulatorisk

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i NeoDynamics AB (publ)

  Läs mer här
 • 2020-04-16

  NeoDynamics presenterar idag på Redeyes "Digital Investor Forum"

  Läs mer här
 • 2020-04-15 Regulatorisk

  NeoDynamics konvertering av utställt konvertibellån, korrigering av uppgifter i tidigare publicerat pressmeddelande:

  Läs mer här
 • 2020-04-03 Regulatorisk

  NeoDynamics påkallar konvertering av utställt konvertibellån

  Läs mer här
 • 2020-04-03 Regulatorisk

  Information om riktad nyemission av aktier och försenad betalning av tecknade konvertibler och aktier i NeoDynamics AB (publ) samt kommentar om effekter av Corona-pandemin.

  Läs mer här
 • 2020-03-23 Regulatorisk

  Sista dag för handel med BTA i NeoDynamics

  Läs mer här
 • 2020-02-27

  NeoDynamics offentliggör utfall av övertecknad företrädesemission

  Läs mer här
 • 2020-02-18

  NeoDynamics presenterar på Småbolagsdagen den 19 februari

  Läs mer här
 • 2020-02-07

  Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics företrädesemission

  Läs mer här
 • 2020-02-05 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) bokslutskommunike 2019

  Läs mer här
 • 2020-02-03

  Studie från Karolinska sjukhuset av NeoDynamics biopsisystem NeoNavia ® har accepterats som abstract av Society for Breast Imaging (SBI) i USA

  Läs mer här
 • 2020-01-28

  Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) den 28 januari 2020

  Läs mer här
 • 2020-01-28

  NeoDynamics AB (publ) erhåller besked om beviljat patent på biopsi-instrument i Kina

  Läs mer här
 • 2019-12-20

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ) - korrigering har gjorts avseende senaste dag för införande i aktieboken från 21 jan 2020 till 22 jan 2020

  Läs mer här
 • 2019-12-20 Regulatorisk

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Läs mer här
 • 2019-12-20 Regulatorisk

  NeoDynamics kallar till extra bolagsstämma för att genomföra fullt garanterad företrädesemission om 45,9 MSEK

  Läs mer här
 • 2019-12-03

  Utfall i nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1

  Läs mer här
 • 2019-11-27

  NeoDynamics tecknar tillverkningsavtal för NeoNavia

  Läs mer här
 • 2019-11-21 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) Kvartalsrapport jul-sep 2019

  Läs mer här
 • 2019-11-05

  För första gången i Storbritannien får en bredare publik möjlighet att prova på NeoNavia mikropulsbiopsisystem för bröstcancer

  Läs mer här
 • 2019-10-31

  Information avseende nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO 1 i NeoDynamics

  Läs mer här
 • 2019-10-29 Regulatorisk

  NeoDynamics erhåller regulatoriskt godkännande för nytt biopsisystem för bröstcancer

  Läs mer här
 • 2019-09-16 Regulatorisk

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) beslutade om riktad emission av konvertibler

  Läs mer här
 • 2019-09-16

  NeoDynamics rekryterar en landschef för Tyskland, Schweiz och Österrike

  Läs mer här
 • 2019-08-28 Regulatorisk

  NeoDynamics har säkrat finansiering genom emission av konvertibler och kallar till extra bolagsstämma

  Läs mer här
 • 2019-08-28 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) Halvårsrapport 2019

  Läs mer här
 • 2019-08-15

  Nytt datum för NeoDynamics halvårsrapport

  Läs mer här
 • 2019-07-05

  NeoDynamics hemsida nu uppdaterad med mer svenskspråkig information samt möjlighet att prenumerera på våra finansiella rapporter och pressmeddelanden

  Läs mer här
 • 2019-05-24 Regulatorisk

  Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Läs mer här
 • 2019-05-22 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) blir delägare i nytt bolag kring hudbiopsier

  Läs mer här
 • 2019-05-21 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) - Kvartalsrapport januari-mars 2019

  Läs mer här
 • 2019-04-26 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) erhåller förhandsbesked från U.S. Patent Office om beviljat patent på biopsi-instrument

  Läs mer här
 • 2019-04-25 Regulatorisk

  Kallelse till årsstämma i NeoDynamics AB (publ)

  Läs mer här
 • 2019-04-23 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2018

  Läs mer här
 • 2019-04-08

  Ny teknik för bröstbiopsi har utvärderats på Bröstcentrum på Karolinska Sjukhuset

  Läs mer här
 • 2019-03-04

  NeoDynamics presenterar på Life Science dagen i Göteborg den 6 mars

  Läs mer här
 • 2019-02-21 Regulatorisk

  NeoDynamics - Bokslutskommuniké 2018

  Läs mer här
 • 2019-02-19

  Presentation av NeoDynamics bokslutskommitté för 2018

  Läs mer här
 • 2019-02-18

  Ny svensk teknologi för diagnostik av bröstcancer testas av ledande experter i Tyskland

  Läs mer här
 • 2018-12-07

  NeoNavia kommersiell version nu helt integrerad enligt plan

  Läs mer här
 • 2018-12-07

  Idag inleds handeln i NeoDynamics aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

  Läs mer här
 • 2018-11-19 Regulatorisk

  NeoDynamics emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market fulltecknad

  Läs mer här
 • 2018-11-01

  Ny teknik från NeoDynamics godkänd för studie i Tyskland

  Läs mer här
 • 2018-10-31 Regulatorisk

  Idag inleds teckningstiden i NeoDynamics emission av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market

  Läs mer här
 • 2018-10-30 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) offentliggör godkännande av passportering av prospekt

  Läs mer här
 • 2018-10-29 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) publicerar prospekt och avtalar om ytterligare teckningsförbindelse

  Läs mer här
 • 2018-10-25 Regulatorisk

  NeoDynamics AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

  Läs mer här