Finansiell kalender

Datum 2020

5 februari:          Bokslutskommuniké 12 månader januari–december 2019

26 maj:              Delårsrapport januari-mars 2020

28 maj:              Årsstämma 

21 augusti:         Halvårsrapport  januari-juni 2020

19 november:    Delårsrapport januari-september 2020