Finansiell kalender

Datum 2020

26 maj:              Delårsrapport januari-mars 2020

28 maj:              Årsstämma 

2 juni:                Presentation på Redeye Growth Day 2020

13 augusti::        Extra bolagsstämma

21 augusti:         Halvårsrapport  januari-juni 2020

19 november:    Delårsrapport januari-september 2020