Finansiell kalender

Datum 2021

17 Feb      Bokslutskommuniké 12 månader 2020
19 maj      Delårsrapport jan-mars
25 maj      Årsstämma
19 aug      Halvårsrapport


Datum 2020

26 maj:              Delårsrapport januari-mars 2020
28 maj:             Årsstämma
2 juni:                Presentation på Redeye Growth Day 2020
13 augusti:         Extra bolagsstämma
21 augusti:         Halvårsrapport januari-juni 2020
19 november:    Delårsrapport januari-september 2020