Finansiell kalender

Datum 2021

17 Feb      Bokslutskommuniké 12 månader 2020
19 maj      Delårsrapport jan-mars
26 maj     Årsstämma
19 aug      Halvårsrapport
17 nov       Delårsrapport jan-sept