Marknaden för bröstbiopsier växer

  • 2,1 miljoner – Varje år diagnostiseras ca 2,1 miljoner kvinnor i världen med bröstcancer. 
  • 5% – Ökning av antalet kvinnor med bröstcancerdiagnos årligen. 
  • 6 miljoner – Årligen görs minst 6 miljoner bröstbiopsier för att diagnostisera misstänkt cancer. 
  • 500 miljoner – Marknaden för bröstcancerdiagnostik är värd 500 miljoner dollar årligen enbart baserat på marknaderna i USA, EU, Kina och Japan.

Andelen nålbiopsier ökar

  • På bekostnad av kirurgiska biopsier.
  • Fler tumörer upptäcks (tack vare utökade screeningprogram och nya  screeningtekniker).

Biopsierna behövs under hela behandlingsprocessen

  • För att fastställa diagnos. 
  • För att välja rätt typ av behandling 
  • För att följa effekten av behandlingarna.1

Strategi och kommersialisering

EU: Vi är i slutskedet av utvecklingen av NeoNavia. Vår målsättning är att ansöka om CE-certifikat under andra halvåret 2019. Våra prioriterade marknader för lansering är Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Utanför EU: Regulatoriska ansökningar i USA och Kina planeras under 2019 respektive 2020. Planen är att följa upp med lanseringar på båda marknaderna omedelbart efter godkända ansökningar. I Kina har vi en stabil och långsiktig ägare i Boai NKY Medical Holdings Ltd, som är en etablerad och respekterad aktör på den kinesiska MedTech-marknaden.

Vi ser stor potential att utöka systemets användning till provtagning i andra indikationer som t ex prostata, sköldkörtel, njure, lever och benvävnad.

Utvecklingsprojekt

Biopsimarkör. Vi utvecklar en teknologi för biopsimarkörer optimerade för ultraljud. Markörerna blir ett värdefullt tillskott till NeoNavia®-systemet och underlättar vidare provtagning för patienter som undergår behandling.


Hudbiopsiinstrument. Vi driver även ett utvecklingsprojekt i ett separat bolag, Szafran Biopsy AB, tillsammans med hudläkare Rebecca Szafran. Bolaget ska vidareutveckla ett förbättrat stansbiopsiinstrument för effektivare provtagning av hudförändringar. NeoDynamics stödjer projektet med nyckelkompetens.

5%

ökar antalet bröstcancerdiagnoser varje år

6 miljoner

bröstbiopsier utförs varje år

$500 miljoner/år

är marknadens storlek inom bröstcancerområdet

NeoNavia