Nåltyper

Tack vare att systemet erbjuder såväl de nåltyper som redan idag används vid ultraljudsledda biopsier, samt en tredje nåltyp speciellt avsett för tekniskt svåra provtagningar, kan NeoNavia ersätta alla andra ultraljudsstyrda biopsisystem på en mottagning. Samtliga tre nåltyper drivs av vår patenterade pulsteknik.

FlexiPulse – en öppen frontmatad grovnål

FlexiPulse-nålen är avsedd för ultraljudsledd bröstbiopsi och är speciellt lämplig för tekniskt svåra biopsier, som i axillära lymfkörtlar och tät bröstvävnad.Den frontmatade öppna nålen är utvecklad för maximalt vävnadsutbyte med minsta möjliga skada på omkringliggande vävnad.2 Den har i pre-kliniska studier visat sig ge större prover än dagens grovnålar. 3

Utformning och egenskaper:

 • Ytterkanylen är formad som ett öppet frontmatat rör med en något slipad insideskant. 
 • Den inre solida delen har en vass spets.
 • Nåldiametern är 14G.
 • Provtagningskammaren är 30 mm.
 • Alla nålfunktioner styrs med knappar som aktiveras på handenheten.


CorePulse – en grovnål med pulskontroll

NeoNavias CorePulse är en grovnål med pulskontroll för ultraljudsledd bröstbiopsi. Nåltypen hör till Core Needle Biopsy (CNB) nålkategorin (läs mer om CNB här) men skiljer sig på några viktiga punkter såsom vid nålinförsel, placering i misstänkt tumör, samt vid själva provtagningssituationen.

Utformning och egenskaper:

 • Innerkanylen har en sidoöppning i likhet med vanliga core-nålar.
 • Ytterkanylen är fjäderladdad. 
 • Nåldiametern är 14G.
 • Provtagningsutrymmet är 20 mm. 
 • Pulserna möjliggör exakt placering i tumören.   
 • Provtagningen är automatiserad och kräver inte manuell fjäderladdning.
 • Alla nålfunktioner styrs med knappar som aktiveras på handenheten.


VacuPulse – en vakuumassisterad pulsbiopsinål

VacuPulse är NeoNavias version av vakuumassisterad biopsinål (VAB) för ultraljudsledd bröstbiopsi och drivs även den med pulskontroll. Pulserna möjliggör en kontrollerad stegvis nålinförsel genom vävnaden samt en exakt placering i tumören.

Utformning och egenskaper:

 • Ytterkanylen har en sidoöppning.
 • Innerkanylen fungerar som avklippare. 
 • Nåldiametern är 10G.
 • Provtagningsutrymmet är 20 mm. 
 • Vakuumfunktionen innebär att fler prover kan tas utan att nålen behöver dras ut. Proverna samlas i en behållare på undersidan av handenheten.  
 • Alla nålfunktioner styrs med knappar som aktiveras på handenheten.