NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer. Företagets innovativa biopsisystem, NeoNavia, är i sen utvecklingsfas. Biopsisystemet är byggt på en patenterad mikropulsteknik som baserats på tidig forskning vid Karolinska Institutet. Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och pålitlig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte av vävnad och därmed bästa möjliga förutsättning för en korrekt diagnos. NeoNavia utvärderas vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En kommersiell lansering beräknas ske under första halvåret 2020.


På NeoDynamics vill vi bidra till bättre diagnosticeringsmetoder för de miljontals kvinnor i världen som varje år drabbas av bröstcancer och därigenom ge ökade chanser till överlevnad.

Anna Eriksrud, VD för NeoDynamics