Finansiella rapporter

NeoDynamics beklagar alla som drabbas av Corona-viruset. Bolaget fortsätter med sina aktiviteter som vanligt med full hänsyn till myndigheternas råd beträffande hantering av risker kring spridningen. Sjukhusen fokuserar på intensivvård f n men cancerpatienter är fortsatt i behov av adekvat diagnos och behandling och vårt arbete pågår oförtrutet för att våra produkter skall finnas på plats som planerat.

Läs våra senaste pressreleaser