2021-04-27
ViewReleaseInStandardHtml

Matthew E. Colpoys, Jr. föreslås till styrelsen

Valberedningen föreslår att Matt Colpoys väljs in som ny ledamot i styrelsen. Matt Colpoys är amerikan med bred erfarenhet från hälsovårdssektorn där han arbetat med särläkemedel och precision medicine. Idag använder Matt denna erfarenhet som konsult för biotech och medical device företag, hans specialitet är affärsutveckling och kommersialisering.

”Med Matt får vi in stark kompetens från USA som är en nyckelmarknad för NeoDynamics. Han har medverkat till en rad lyckade lanseringar och affärer i sektorn. Jag ser fram mot att välkomna honom till styrelsen”, säger NeoDynamics ordförande Ingrid Salén.

”Jag är mycket förväntansfull för NeoDynamics pulsteknologi och den djupa inverkan deras NeoNavia-system kommer att ha på kvinnors hälsa. Jag ser fram emot att arbeta med bolagets styrelse och ledning för att maximera aktieägarvärdet via en framgångsrik kommersialisering av vår teknik världen över”, säger Matt Colpoys.

Matt Colpoys är verksam vid Galileo Consulting där han är ordförande och har tidigare haft kommersiella positioner på bland annat Insmed, Genentech och Pharmacia.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carina Bolin, Claes Pettersson, Ingrid Salén, Jie Bao och Xiao-Jun Xu, samt att Ingrid Salén väljs till ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                        

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon: +46708 444 966, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.com

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning har nu introducerats på marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

Om NeoNavia

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.