2021-05-14
ViewReleaseInStandardHtml

NeoDynamics bjuder in till möte inför stämma 20 maj

NeoDynamics bjuder in aktieägare till ett informationsmöte den 20 maj kl 17.00 där möjlighet kommer att finnas att ställa frågor till företagsledningen inför årsstämman. Mötet sker digitalt via Zoom. Länk mailas till de som anmäler sitt deltagande.

Till följd av pandemin sker deltagande i årsstämman genom poströstning. För att minimera risken för smittspridning kommer ingen möjlighet för fysiskt deltagande att erbjudas aktieägare. Stämman hålls den 26 maj, och poströstning ska ske dessförinnan. Information om årsstämman och röstning finns på bolagets webbplats www.neodynamics.se.

Anmälan till informationsmötet sker till ir@neodynamics.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                        

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). telefon: +46 8 522 79 667, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning har introducerats på marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.