2021-07-09
ViewReleaseInStandardHtml

NeoDynamics får första tyska ordern på pulsbiopsisystemet NeoNavia

NeoDynamics AB (publ), (Spotlight Stock Market: NEOD), ett medicintekniskt bolag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer, meddelar idag att bolaget har fått sin första tyska order på pulsbiopsisystemet NeoNavia, från Hermann-Josef-Hospital i Erkelenz, ett undervisningssjukhus vid universitetet i Aachen, och ett ansett och certifierat bröstcentrum.

Bröstcentrum vid Hermann-Josef-sjukhuset i Erkelenz under ledning av Dr. Uwe Peisker, kommer vara ett av flera referenscentra i Tyskland under introduktionen av NeoNavia i Tyskland. Dr Peisker har deltagit i PULSE-studien* och är därmed kunnig och en av de med vana av pulsbiopsi vid bröstcancer.

”Jag har fått en värdefull erfarenhet av den nya pulstekniken genom PULSE-studien och ser fram emot att vara ett referenscentrum när NeoNavia introduceras i Tyskland. Våra förhoppningar är att NeoNavia med sin innovativa pulsteknik och urval av nåltyper kan förbättra och förenkla sättet vi gör ultraljudsledda biopsier och då även vakuumbiopsier under ultraljud,” säger Dr. Uwe Peisker från Hermann-Josef-sjukhuset i Erkelenz.

NeoDynamics’ team i Tyskland har under våren framgångsrikt introducerat pulsbiopsisystemet NeoNavia för läkare på utvalda kliniker, trots svårigheterna att få tillgång till sjukhus och medicinsk personal under pandemin.”Den första kommersiella ordern på NeoNavia i Tyskland är en viktig milstolpe för oss på NeoDynamics. Jag är oerhört glad över att den nya pulstekniken omfamnas av ledande läkare och att de ser vad den i förlängningen kan innebära för bröstcancerpatienten, säger Renate Reis, landschef Tyskland, NeoDynamics.

*PULS- studien är en tysk multicenterstudie för utvärdering av NeoNavia i axillära lymfkörtlar. Patientrekryteringen är avslutad och studien är inne i uppföljningsstadiet. Första resultaten väntas presenteras under hösten 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                         
Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966, e-post: anna.eriksrud@neodynamics.com
Kai-Uwe Schässburger,chef för klinisk utveckling och medicinska frågor. Telefon +49 (0) 151 688 092 41 eller + 46 (0) 762 386 153,
e-post: kai-uwe.schassburger@neodynamics.com

Bröstcancer i Tyskland
Bröstcancer är den absolut vanligaste cancer- och cancerrelaterade dödsorsaken hos kvinnor i Tyskland. Den årliga förekomsten är cirka 75 000. Dessutom diagnostiserades mer än 6000 kvinnor med en in situ-brösttumör varje år. Cirka en av åtta kvinnor förväntas utveckla bröstcancer under en livstid. Nästan tre av tio drabbade kvinnor är under 55 år vid diagnos. Det är avgörande att ny biopsiteknik kan erbjuda ett kontrollerat sätt för lesionsinriktning samt korrekt och tillförlitlig diagnos genom vävnadsprover av hög kvalitet.

Om NeoDynamics
NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning har nu introducerats på marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

Om NeoNavia
NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.