2024-05-06 Regulatory

SALÉNTERPRISE AB OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT BUDPLIKTSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I NEODYNAMICS AB (PUBL)

Salénterprise AB lämnar härmed ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i NeoDynamics AB (publ) att överlåta samtliga aktier i NeoDynamics till Salénterprise för 1,00 krona kontant per aktie (“Erbjudandet”).

Aktierna i NeoDynamics är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Erbjudandehandlingen finns på NeoDynamics hemsida: www.neodynamics.com

Salénterprise AB
Styrelsen