NeoNavia® - ett nytt biopsisystem

Framstegen inom screening av bröstcancer, bilddiagnostik och bröstcancerbehandling har skapat nya förutsättningar för utveckling av tekniken för vävnadsprovtagning i bröst och i axillära lymfkörtlar. 

NeoDynamics introducerar nu ett nytt precisionsbiopsisystem, NeoNavia® avsett för ultraljudsledda biopsier i bröst och axillära lymfkörtlar.

Läs mer om NeoNavia här

En av innovationerna i vårt biopsisystem är tekniken för nålinförsel igenom vävnaden och för placering i en misstänkt tumör. Tekniken är patenterad och vi kallar den för pulsteknik.

Läs mer om den här

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av bröstcancer.

Läs mer om oss

Biopsisystemet NeoNavia® kan på ett säkert sätt öka precisionen för ultraljudsledda, tekniskt svåra biopsier såsom i armhålans lymfkörtlar.1

Dr Steven Allen, Consultant Radiologist, Royal Marsden NHS Foundation Trust, UK
Vill du testa NeoNavia?
Testa NeoNavia
1) J. Lee, B. Bishop, S. Allen; The Royal Marsden NHS Foundation Trust, London; Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, Oxford, UK; Published in Breast Cancer Research 2017, 19(Suppl 1):PB.39