Styrelse

NeoDynamics styrelse har lång erfarenhet från medicinteknik-, läkemedels-och finansbranschen.

*Oberoende i relation till NeoDynamics AB (publ), bolagets ledning och huvudaktieägare.

Ingrid Salén

Oberoende* styrelseordförande sedan 2016.
Utbildning: Civilingenjör.
Arbete/erfarenhet: Scania CV AB - Olika positioner - Global Purchasing mellan 1995 och 2009. Maquet Critical Care AB - Director of Sourcing and Supplier Management mellan maj 2012 och mars 2014.
Styrelsearbete: Styrelseordförande i Garpco AB och Developeration AB.
Innehav: 895 245 aktier via Rentability Sweden AB.

Carina Bolin

Oberoende* styrelseledamot sedan 2018.
Utbildning: Jurist/Jur.kand.
Arbete/erfarenhet: Nära 35 års erfarenhet av juristarbete, varav 30 år inom internationellt verksamma organisationer. Juristkonsult i eget bolag sedan 2020. Tidigare chefjurist för bolag i life science/medicinteknik (Olink Proteomics AB och Q-Med AB), jurist inom flera andra organisationer, bland annat på ABB AB och immaterialrättsbyrån Brann AB.
Styrelsearbete: Tidigare styrelseledamot i bl.a. Academicum Utbildning & Bemanning AB, Apoteksammariten AB, samt ledamot i ett antal koncernbolag.
Innehav: 48 780 aktier.

Claes Pettersson

Oberoende* styrelseledamot sedan 2015.
Utbildning: Civilingenjör samt högre ekonomisk utbildning.
Arbete/erfarenhet: VD och/eller styrelseledamot i ett 25 tal hel- eller delägda bolag inom olika sektorer. Medgrundare och managementpositioner Alfaskop AB (publ). CFO i Kreatel Communications AB, Sick IVP AB och AMRA Medical AB. CFO och VD uppdrag i Impact Coatings AB (publ). Idag verksam på deltid som CFO i XMReality AB (publ), medlem i LiU Invest, avdelning för tillförsel av seed-kapital till affärsidéer sprungna ur Linköpings Universitetet.
Styrelsearbete: Styrelseledamot eller styrelseordförande i ett antal mindre tillväxtbolag. Styrelseledamot och vice ordförande i Åtvidabergs Sparbank. 
Innehav: 485 668 aktier.


Xiao-Jun Xu

Styrelseledamot sedan 2017.
Utbildning: Medicin utbildning i Kina. PhD vid Karolinska Institutet år 1991.
Arbete/erfarenhet: Lektor vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet.
Publicerat över 180 vetenskapliga artiklar.
Involverad i flera projekt gällande kommersiell utveckling av nya analgetikamediciner.
Styrelsearbete: Styrelserepresentant för Boai NKY Medical Holdings Ltd.
Innehav: 0 aktier.

Jie Bao

Styrelseledamot sedan 2020.
Utbildning: Major in Bank Accounting, Wuhan Finance School, Master of Business Administration, Beihang University.
Arbete/erfarenhet: Bank of China, accounting department.
Oriental Group, Business administration at different departments.
Styrelsearbete: Styrelseordförande för Beijing Guoze Capital Management.
Innehav: 6 815 948 aktier.

Matthew E. Colpoys, Jr.

Oberoende* styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning: Examen från Canisius College
Arbete/erfarenhet: Över 35 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med kommersiella, affärsutvecklings- och ledningspositioner hos Genentech, Pharmacia, Neurex och Insmed med flera. För närvarande President vid Galileo Consulting, ett globalt rådgivnings- och konsultföretag inom biopharma.
Styrelsearbete: -
Innehav: 0 aktier.