Styrelse

NeoDynamics styrelse har lång erfarenhet från medicinteknik-, läkemedelsoch finansbranschen.

Ingrid Salén

Styrelseordförande

Carina Bolin

Oberoende styrelseledamot

Ulf Boberg

Styrelseledamot

Claes Pettersson

Styrelseledamot

Xiao-Jun Xu

Styrelseledamot