Styrelse

NeoDynamics styrelse har lång erfarenhet från medicinteknik-, läkemedels-och finansbranschen.

Erik Salén

Beroende i förhållande till bolagets huvudaktieägare.
Styrelseordförande sedan 2024.
Utbildning: Civilingenjör industriell ekonomi.
Arbete: VD för Westindia AB.
Erfarenhet: Investment Manager AB Traction Global Account Manager Allgon Mobile AB.
Styrelsearbete: Styrelseledamot i Salénterprise samt bolag inom Westindia AB-koncernen.
Innehav: 15 082 051 aktier genom Salénterprise AB.

Mats Gustafsson

Beroende i förhållande till bolagets ledning.
Styrelseledamot sedan 2024.
Utbildning: Civilekonom och Jur. Kand.
Arbete: CFO för NeoDynamics AB (publ).
Erfarenhet: CFO TMT One AB och Johnson Pump AB.
Styrelsearbete: -
Innehav: 0 aktier.

Matthew E. Colpoys, Jr.

Beroende i förhållande till bolagets ledning.
Styrelseledamot sedan 2021.
Utbildning: Examen från Canisius College.
Arbete:  VD vid NeoDynamics Inc. i USA. För närvarande President vid Galileo Consulting, ett globalt rådgivnings- och konsultföretag inom biopharma.
Erfarenhet: Över 35 års erfarenhet från läkemedels- och MedTech-industrin med kommersiella, affärsutvecklings- och ledningspositioner hos Genentech, Pharmacia, Neurex och Insmed med flera.
Styrelsearbete: -
Innehav: 0 aktier.