Styrning

NeoDynamics AB (publ) är ett publikt bolag som är noterat på Spotlight Stock Market sedan 7 december 2018.

Företagsledning

Team

Styrelse

Styrelse

Revisorer

Bolagets revisor är Margareta Kleberg, auktoriserad revisor vid revisionsbolaget BDO.

Bolagsordning

Valberedningen

  • Ordförande Johan Thorell, representerar Gryningskusten
  • Jie Bao, representerar Huasheng Fang och Boai NKY Medical Holdings (Kina), via NKY Sweden AB
  • Sebastian Jahreskog representerar Jahreskog
  • Ingrid Salén, representerar styrelsen och är sammankallande

Kontakt till valkommitteen: info@neodynamics.com


Bolagsstämmor


Extra Bolagsstämma november 2020


Extra bolagsstämma augusti 2020


Årsstämma maj 2020 


Extra bolagsstämma januari 2020