Styrning

NeoDynamics AB (publ) är ett publikt bolag som är noterat på Spotlight Stock Market sedan 7 december 2018.

Årsstämma maj 2021

Protokoll Årsstämma 2021

Styrelsens kallelse till årsstämma den 26 maj 2021

Anmälan- och poströstningsformulär till årsstämma den 26 maj 2021

Fullmakt

Årsredovisning

Revisionsberättelse

Redogörelse valberedningens arbete

Föreslagen policy för valberedning

Föreslagen bolagsordning

Styrelsens förslag punkterna 7b, 11 och 12Bolagsordning

Extra Bolagsstämma november 2020

Styrelsens kallelse till extra bolagsstämma den 19 november 2020

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 

Revisorns yttrande 

Fullmakt

Extra bolagsstämma augusti 2020

Styrelsens kallelse till extra bolagsstämma den 13 augusti 2020 

Styrelsens fullständiga förslag på extrastämma den 13 augusti 2020 

Villkor för teckningsoptioner 

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Revisorns yttrande 14 kap 8 § ABL över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Fullmakt 

Årsstämma maj 2020 

Styrelsens kallelse till årsstämma den 28 maj 2020

Styrelsens fullständiga förslag på årsstämma den 28 maj 2020

Fullmakt

Extra bolagsstämma januari 2020

Extra Bolagsstämma september 2019

Årsstämma maj 2019

Valberedning 
En informell nomineringskommitté bestående av de tre största aktieägarna samt bolagets ordförande har etablerats.

Revisor
Margareta Kleberg, BDO.

Ersättningar
Ingen ersättningskommitté utsedd.