Styrning

NeoDynamics AB (publ) är ett publikt bolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 maj 2022. Några dokument finns endast på engelska.

Företagsledning

Team

Styrelse

Styrelse

Revisorer

Bolagets revisor är Jakob Wojcik vid revisionsbolaget EY, jakob.wojcik@se.ey.com.

Namn och kontaktuppgidfter till Certifierade rådgivare

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 - 121 576 90.


Bolagsordning

Valberedningen

  • Ordförande Johan Thorell, representerar Gryningskusten
  • Jie Bao, representerar Huasheng Fang och Boai NKY Medical Holdings (Kina), via NKY Sweden AB
  • Sebastian Jahreskog representerar Jahreskog
  • Ingrid Salén, representerar styrelsen och är sammankallande

Kontakt till valkommitteen: info@neodynamics.com


Bolagsstämmor


Årsstämma juni 2024


Extra bolagstämma feb 2024


Årsstämma maj 2023


Extra bolagstämma april 2023


Årsstämma maj 2022


Extra bolagstämma februari 2022


Årsstämma maj 2021


Extra Bolagsstämma november 2020


Extra bolagsstämma augusti 2020


Årsstämma maj 2020 


Extra bolagsstämma januari 2020


Extra bolagsstämma september 2019


Årsstämma maj 2019


Extra bolagsstämma 2018