Användarvillkor

1. Godkännande av användarvillkoren
Välkommen till NeoDynamics webbplats. Dessa användarvillkor reglerar din åtkomst och användning av www.neodynamics.com .

Genom att använda webbplatsen godkänner du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor och denna integritetspolicy. NeoDynamics kan ändra och uppdatera dessa användarvillkor från tid till annan, och eventuella ändringar träder i kraft omedelbart vid publicering.

2. Tillåten och förbjuden användning
Webbplatsen kan användas för allmänna informationsändamål av NeoDynamics nuvarande eller potentiella kunder i samband med ett övervägt engagemang från NeoDynamics (engagemanget skulle i så fall vara föremål för separata villkor).

Webbplatsen kan också användas för begränsad icke-kommersiell användning, för akademiska ändamål, eller för ändamål som överenskommits skriftligen med en anställd på NeoDynamics.

Om du vill begära tillåtelse att använda material på webbplatsen för ytterligare ändamål eller är osäker på om din avsedda användning av innehåll är tillåtet, vänligen maila oss. I samband med de tillåtna användningarna kan du hämta ett rimligt antal filer som görs tillgängliga för nedladdning på webbplatsen.

Du får inte:

 • distribuera eller reproducera innehåll på denna webbplats utom vad som anges ovan
 • publicera, sälja eller ändra innehåll på webbplatsen;
 • använda innehåll på webbplatsen till förmån för något kommersiellt företag eller någon person som erbjuder tjänster inom något av samma områden som NeoDynamics, eller för något annat syfte som kan vara negativt för NeoDynamics;
 • radera eller ändra upphovsrätt, varumärke eller andra varumärkesrättigheter från kopior av material från denna webbplats;
 • radera, beskära eller på annat sätt ändra NeoDynamics-logotypen eller namnge från kopior av material från webbplatsen;
 • kopiera eller spela in innehåll på webbplatsen med hjälp av automatiska program, bots, programvara eller annan metod för "skrapning" av innehåll;
 • använda något "pinger", "bots" eller "automated link checker tool" för att kommunicera med webbplatsen;
 • ändra eller störa webbplatsens kod eller webbplatsens utseende;
 • vidta åtgärder som innebär en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på webbplatsen eller tillhörande infrastruktur;
 • på något sätt få eller försöka få obehörig åtkomst till något av NeoDynamics nätverk;
 • skicka in spamförfrågningar till våra kontaktformulär; eller
 • använd webbplatsen eller innehållet häri för alla ändamål som är eller kan vara skadliga, kränkande, förolämpande, obscena eller olagliga.

3. Immateriella rättigheter
Webbplatsen och dess hela innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive men inte begränsat till NeoDynamics-namnet, NeoDynamics-logotypen, all information, text, bildskärmar, bilder, grafik, video och ljudpresentationer, rapporter, bloggar, guider, kartor, vit papper och deras utformning och arrangemang), ägs av NeoDynamics och skyddas av internationell upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter och annan immateriell äganderätt eller patenträttighetslagar.

4. Länkning till webbsidan
Vi välkomnar länkar till webbplatsen, förutsatt att en länk presenteras på ett sätt som är rättvist, lagligt och inte skadar eller utnyttjar NeoDynamics rykte. Du får inte presentera en länk på ett sådant sätt att du föreslår någon form av formell förening med NeoDynamics eller något godkännande eller godkännande av NeoDynamics utan skriftlig tillåtelse att göra det.

5. Friskrivning och begränsningar
Din användning av webbplatsen och dess innehåll, och den eventuella tillit du ställer till webbplatsen eller dess innehåll, är på egen risk. Webbplatsen utgör inte tillhandahållande av professionell rådgivning eller tjänster, och bör inte användas som ersättare för att erhålla sådana tjänster.

NeoDynamics garanterar inte noggrannhet, fullständighet, funktionalitet eller tillgänglighet på webbplatsen eller något av dess innehåll. NeoDynamics avvisar och Ni avstår från något ansvar från NeoDynamics för (i) något beroende av webbplatsen eller dess innehåll, (ii) eventuell förlust eller skada som orsakats av överbelastningsattacker (Distributed Denial of Service, s.k. DDoS-attacker), virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat material på grund av din användning av denna webbplats eller av tredje parts innehåll som är tillgängligt eller kopplat till det här, eller (iii) förlust eller brott mot personlig information som skickas via webbplatsen.

NeoDynamics är under inga omständigheter ansvarig för skador av något slag, enligt någon juridisk teori (inklusive men inte begränsat till påståenden om tillit eller försumlighet) som uppstår på grund av eller på något sätt relaterat till användningen av webbplatsen eller dess innehåll.

Dessa användarvillkor uppdaterades 2021-08-30.