Ett biopsisystem

NeoNavia är ett innovativt biopsisystem i sen utvecklingsfas, byggt på en patenterad mikropulsteknik för kontrollerad och precis nålinförsel, som baserats på tidig forskning vid Karolinska Institutet. Systemet utvecklas av NeoDynamics AB. Kommersiell lansering väntas ske under 2020.

NeoNavia-systemet är avsett för ultraljudsledd provtagning och består av följande komponenter: 

1. Basenhet
2. Handenhet
3. Tre typer av biopsinålar


Läs mer om våra nåltyper