NeoNavia biopsisystem

NeoNavia är ett innovativt biopsisystem byggt på en patenterad pulsteknik för kontrollerad och precis nålinförsel, som baserats på tidig forskning vid Karolinska Institutet. Systemet har utvecklas av NeoDynamics AB och lanseras nu kommersiellt på prioriterade marknader.

NeoNavia-systemet är avsett för ultraljudsledd provtagning och består av följande komponenter: 

 1. Basenhet
2. Handenhet
3. Tre typer av biopsinålar


Läs mer om våra nåltyper