Om bröstbiopsi

Hur ställer man en bröstcancerdiagnos?
I processen för att ställa en bröstcancerdiagnos ingår tre steg: undersökning, bilddiagnostik och vävnadsprovtagning, där det sista steget är avgörande.

  • Det börjar med en undersökning där läkaren rent fysiskt tittar och känner på brösten och axillära lymfkörtlar (en s.k. klinisk undersökning).
  • Det andra steget är att man använder sig av någon typ av bilddiagnostik, vilket innebär mammografi, ultraljud, datortomografi eller andra bilddiagnostikmetoder som t.ex. magnetkamera (MRT).
  • Det tredje och avgörande steget för att komma fram till en korrekt diagnos är biopsi, eller vävnadsprovtagning.

Räcker inte mammografi och ultraljud för att ställa diagnos?
Nej, läkaren kan inte avgöra om förändringen är godartad eller cancer enbart genom att känna på den med fingrarna. Mammografiundersökning och ultraljud är bra metoder, men de ger inte alltid ett helt säkert svar. För att definitivt kunna ställa diagnosen bröstcancer behövs analys av celler och/eller vävnad från den misstänkta förändringen. Därför ska alla förändringar undersökas med cellprov eller vävnadsprov.

Vad är en bröstbiopsi?
Biopsi betyder vävnadsprov. Bröstbiopsi är ett vävnadsprov från bröst.

Varför behövs biopsier?
Den enda definitiva metoden för att diagnostisera bröstcancer är med en bröstbiopsi.

Utöver en tillförlitlig diagnos så möjliggör biopsin att man kan:

  • Fastställa typen av cancer det är frågan om.
  • Fastställa omfattningen eller storleken av tumören.
  • Skräddarsy och anpassa behandlingen till varje enskild individ.
  • Följa upp behandlingen och vid behov byta behandlingsspår.

Hur gör man en bröstbiopsi?
Förr gjordes kirurgiska biopsier, d.v.s. vid en operation. Numera görs biopsier i de allra flesta fall med en nål eller kanyl som sticks in genom huden och den underliggande vävnaden och sedan in den misstänkta förändringen. Vävnadsprov som tas med en biopsinål utförs med hjälp av en visualiseringsmetod (t.ex. ultraljud) som hjälper radiologen att se nålen i vävnaden och försäkra sig om att biopsin tas från rätt plats.

Hur analyseras en bröstbiopsi?
En patolog analyserar sedan vävnadsprovet (vävnadens struktur och celler) i mikroskop.  Patologen och den mikroskopiska vävnadsanalysen har en central roll vid diagnos av cancersjukdomar.

Vem utför nålbiopsier vid misstänkt bröstcancer?
Bröstbiopsier görs i Sverige av bröstradiologer som jobbar på bröstcentrum, d.v.s. bröstradiologiska mottagningar, oftast på samma ställe där man går på mammografiscreening.

Varför tar man biopsier i armhålan hos bröstcancerpatienter?
I armhålans lymfkörtlar dräneras lymfan från ett tumörområde. Spridning av bröstcancern sker oftast först till lymfkörteln i armhålan.

Om läkaren upptäcker att en av armhålans lymfkörtlar ser misstänkt ut på ultraljudsbilden, tas ett vävnads- eller cellprov med nål direkt vid detta tillfälle. Syftet är att tidigt, redan innan en operation, få tillgång till information om cancerns spridning och därmed prognosen, samt för att på bästa sätt kunna planera och utforma behandlingen. Även dessa prover tas av en bröstradiolog, och de analyseras i princip på samma sätt som prov tagna ifrån bröstet.

Diagnossteg

  1. Undersökning
  2. Bilddiagnostik
  3. Vävnadsprovtagning

Bröstbiopsi är ett vävnadsprov från bröst.

Biopsi av portvaktskörteln kan bespara patienter onödiga besvär efter operationen.