Bröstbiopsimetoder

Finns det olika typer av bröstbiopsier?
Ja, kirurgiska biopsier samt olika typer av nålbiopsier.

Vad är kirurgisk bröstbiopsi?
Vid kirurgisk biopsi avlägsnas hela eller delar av en förändring genom en operation, med syfte att undersöka om vävnaden innehåller cancerceller.

Vad är nålbiopsi?
Vid nålbiopsi använder man någon typ av nål som kan fånga upp celler eller vävnadsbitar under provtagningen.

Vad är vanligaste sättet att göra bröstbiopsi?
Fram till 1990 talet gjordes bröstbiopsier i allmänhet kirurgiskt om man ville kunna analysera delar av bröstvävnad. Numera görs biopsier i allmänhet medhjälp av en provtagningsnål.

Hur vet radiologen var i bröstvävnaden hen ska föra in nålen vid bröstbiopsin?
Mammografibilderna ligger till grund för kallelsen till vävnadsprovtagningen och hjälper delvis läkaren att hitta rätt i bröstvävnaden. Utöver det behövs någon typ av visualiseringsmetod. Den vanligaste är ultraljudsledd visualisering. Ibland kan också stereotaktisk biopsi eller MR-ledd biopsi komma på fråga. Stereotaktisk provtagning innebär i korthet att man med hjälp av två mammografibilder, tagna ur olika vinklar, kan beräkna på vilket djup en cellförändring är belägen. 

Ultraljudsledd bröstbiopsi och olika typer av nålar
De olika nåltyperna benämns på lite olika sätt: 

1. Fine Needle Aspiration (FNA)

De finaste eller tunnaste nålarna som traditionellt använts i Sverige, FNA eller Fine Needle Aspiration, fångar endast upp celler.

Nackdelen med FNA är att det i princip är omöjligt att med enbart cellprov (cytologi) avgöra om en bröstcancer är invasiv eller så kallad ”in situ” (celler som ser ut som cancer men inte visar tecken på att sprida sig). Informationen från cellprov (FNA) räcker inte heller för att ge underlag för beslut om lämplig medicinsk behandling.

2. Grovnålsbiopsi eller Core Needle Biopsy (CNB)

De allra flesta ultraljudsguidade biopsier görs med en grovnål dv.s. en CNB-nål. CNB-nålen består av en inre och en yttre del. Den inre delen har en vass spets och en del av nålen är urholkad så att en bit av tumören fastnar när den yttre hylsan skjuts över den inre nålen. 

Core Needle-biopsierna har visat sig vara ett bra och pålitligt alternativ till diagnostisk kirurgi och den diagnostiska träffsäkerheten hos CNB är generellt hög.

Ett problem med Core nålar är att det finns ett mycket begränsat utrymme för vävnad och en osäkerhet om vävnadsprovet faktiskt är representativt.

3. Vakuumassisterad nålbiopsi (VAB)

Vakuumassisterad biopsi (VAB) presenterades på 90-talet, för att komma till rätta med problemen med grovnålsbiopsierna, CNB (se ovan).

Även vid vakuumassisterad nålbiopsi (VAB) används två nålhylsor ovanpå varandra. Skillnaden är att den yttre nålen är ihålig med en sidoöppning och en fast spets. Innerkanylen roterar och förs in och ut för att dra in vävnaden i behållaren. Ett vakuum suger/drar vävnaden in i nålen och behållaren som nålen är kopplad till. 

En större nåldiameter, jämfört med CNB och FNA, innebär även att mängden vävnad är större än för en Core-nål. Flera ”sug” kan göras vid samma instick och därmed garantera bättre provresultat. Den stora nyttan med VAB är att mängden vävnad under biopsin överstiger alla andra nåltyper och  och bidrar sannolikt till att undvika onödiga operationer. 

Problemen med  vakuumbiopsin är sannolikt en ökad risk för både smärta och blödning under själva ingreppet med även efter biopsin, tillika med ökad risk för blåmärken efteråt.

Nålen vid nålbiopsi kan fånga upp celler eller vävnadsbitar under provtagningen.