Aktien

Ägare
Länk till Spotlight Stock Market.

Aktien
Länk till Spotlight Stock Market.

Utdelning
Enligt beslut på senaste årsstämman ges ingen utdelning.

Insiderhandel
Bolagen på Spotlight Stock Market lyder sedan den 3 juli 2016 under nya regler. Sedan dess ska insiders anmäla anmälningspliktiga transaktioner till Finansinspektionen, som även har övertagit ansvaret för att offentliggöra insiderstransaktioner. Länk till insiderregistret.

Analyser

Redeye report 20190902

Följande analytiker följer bolaget: Oscar Bergman och Arvid Necander

Betald kontraktsanalys görs av följande firmor: Redeye

Teckningsoptioner
Uppgifter om teckningsoptioner återfinns i bolagets noteringsprospekt.