Aktien

Aktien

Tilläggsdokument angående notering på Nasdaq First North Growth Market

Länk till aktien på Nasdaq First North Growth Market

Analyser

Teckningsoptioner

Under 2021 ställdes 2 640 000 teckningsoptioner ut med rätt för innehavarna att mellan 17 februari och 17 maj 2025 för varje teckningsoption teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,74 kronor

Under 2020 ställdes 1 021 900 teckningsoptioner ut med rätt för innehavarna att mellan 1 augusti och 30 september 2023 för varje teckningsoption teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 4,71 kronor.

Utdelning

Enligt beslut på senaste årsstämman ges ingen utdelning.

Insiderhandel

Sedan den 3 juli 2016 ska insiders anmäla anmälningspliktiga transaktioner till Finansinspektionen, som även har övertagit ansvaret för att offentliggöra insiderstransaktioner. Länk till insiderregistret.