Patenterad pulsteknik

NeoNavia är ett innovativt biopsisystem. Den pneumatiska drivkomponenten som genererar pulserna är placerad i handenheten och aktiveras genom ett knapptryck. Med hjälp av kraft från basenheten accelereras biopsinålen kontrollerat i steg om 1-­2 mm. Detta möjliggör en distinkt, stegvis nålinförsel i vävnaden och en exakt placering av nålen i den misstänkta tumören.

Se filmen