Integritetspolicy

Webbsida
NeoDynamics har åtagit sig att skydda och behålla våra besökares integritet.

Denna integritetspolicy redogör vad som händer med personuppgifter du ger oss, eller som vi samlar in från dig medan du besöker vår webbplats.

Information vi samlar in
För drift och underhåll av vår hemsida kan vi samla in och bearbeta följande uppgifter om dig:

  • Information om din användning av vår webbplats, inklusive detaljer om dina besök, såsom sidor som visas och de resurser som du har tillgång till. Sådan information innefattar trafikdata, platsdata och annan kommunikationsdata.
  • Information som du lämnar frivilligt. Till exempel när du registrerar dig för information eller beställning av något material.
  • Genom att anmäla dig till prenumeration av NeoDynamics nyhetsbrev medger du att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av NeoDynamics för att kunna skicka nyhetsbrev till dig.
  • Information som du tillhandahåller när du kommunicerar med oss på något sätt.

Användning av kakor (eng. = cookies)
Kakor ger information om besökarens dator.  Vi kan använda kakor där så är lämpligt för att samla information om din dator för att hjälpa oss att förbättra vår webbplats.

Vi kan samla information om din allmänna internetanvändning genom att använda kakor. När de används hämtas dessa kakor till datorn och lagras på datorns hårddisk. Sådan information kommer inte att identifiera dig personligen. Det är statistisk information. Denna statistik identifierar inte några personliga uppgifter alls.

Du kan justera inställningarna på din dator för att avböja eventuella kakor om du vill. Detta kan enkelt göras genom att aktivera inställningen för avvisa kakor på din dator.

Användning av din information
Vi använder den information som vi samlar in från dig för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Utöver detta kan vi använda informationen för ett eller flera av följande ändamål:

  • Att ge dig information som du begär av oss om våra produkter eller tjänster.
  • Att ge dig information om andra produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig. Sådan ytterligare information lämnas endast om du har samtyckt till att få sådan information.
  • Att informera dig om ändringar på vår webbplats, tjänster eller varor och produkter.

Om du tidigare har köpt varor eller tjänster från oss kan vi ge dig information om liknande varor eller tjänster eller andra varor och tjänster som du kanske är intresserad av.

Lagring av dina personuppgifter
Vid drift av vår webbplats kan det bli nödvändigt att överföra data som vi samlar in från dig till platser utanför Europeiska Unionen för bearbetning och lagring. Om du lämnar dina personuppgifter till oss, godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Vi gör vårt yttersta för att se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att dina data behandlas och lagras säkert.

Tyvärr är sändningen av information via internet inte helt säker och ibland kan sådan information fångas upp. Vi kan inte garantera säkerheten för data som du väljer att skicka oss elektroniskt. Att skicka sådan information är helt på egen risk.

Uppge din information
Vi kommer inte lämna ut din personliga information till någon annan part än i enlighet med denna integritetspolicy och under de omständigheter som beskrivs nedan:

  • Om vi säljer någon eller hela vår verksamhet till köparen.
  • Där vi enligt lag är lagligt skyldiga att avslöja din personliga information.
  • För att förbättra bedrägeribekämpningen och minska risken för bedrägeri.

Kontakta oss
Tveka inte att kontakta oss när det gäller frågor som rör denna integritetspolicy

info@neodynamics.com eller +46 (0)8-522 796 67

Upphovsrätt och friskrivning
Den immateriella äganderätten av allt material på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, webbdesign, text, grafik och underliggande kod) ägs av eller licensieras till NeoDynamics. NeoDynamics förbehåller sig rätten att göra ändringar och korrigeringar till något av materialen på denna webbplats (inklusive detta juridiska meddelande) när som helst utan föregående meddelande.

Du har rätt att skriva ut och ladda ner innehåll för internt bruk inom ditt eget företag, förutsatt att källan och NeoDynamics immateriella rättigheter erkänns.

Utöver vad som anges ovan ska Ingenting på webbplatsen tolkas som beviljande av någon licens eller rätt under någon av NeoDynamics immateriella rättigheter.

I synnerhet är det inte tillåtet att, utan föregående samtycke från NeoDynamics, överföra, reproducera eller lagra något av materialet från NeoDynamics webbplats på någon annan webbplats, inte heller medföra eller reproducera material i någon databas om elektronisk, manuell eller tryckt form.

Begäran om samtycke bör lämnas till NeoDynamics på info@neodynamics.com.

(Sverige) +46 (0)8-522 796 67 eller (UK) +44 (0)7441 954 545.

Denna information har uppdaterats 2021-08-30.