Kontakta oss

För press- och mediefrågor samt investerare och finans
Matilda Salén
VD
+46 (0)76-843 65 74
matilda.salen@neodynamics.com
Övriga frågor
info@neodynamics.com 

Postadress och besöksadress
NeoDynamics AB
Lejonvägen 14
SE-181 32 Lidingö

Förnamn

Efternamn

Befattning

Arbetsplats/klinik

Postnummer

Ort

Telefon