Publikationer

Presentation på 2021 Virtual Annual Scientific Meeting of the British Society of Breast Radiology (BSBR), Storbritannien.
Första resulaten från PULSE-studien som berättar om provtagningar från 115 patienter och visar att NeoNavia är säker och effektiv med bra prestanda.

Länk till videoinspelning av presentationen.

Poster presenterad på Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Senologie 2021, St. Wolfgang, Österrike.
Pre-kliniskt utvärdering av NeoNavias tre olika nåltyper som visar högre vävnadsutbyte jämfört med dagens produkter.

Ladda ner pdf.


Poster presenterad på Annual Congress of the Swiss Society of Senology 2021, Basel, Schweiz. 

Pre-kliniskt utvärdering av NeoNavia med fokus på den nyutvecklade FlexiPulse nålen. Resultaten visar på både högre vävandsutbyte och högre nålhastighet jämfört med dagens produkter.

Ladda ner pdf.


Poster presenterad på SBI/ACR Breast Imaging Virtual Symposium, 2021.

En retrospektiv analys som visar på fördelarna med NeoNavia för ultraljudsledd provtagning i bröst.

Azavedo E. Tools for precision medicine: Novel open-tip pulsed biopsy needle used to monitor neoadjuvant treatment response. Poster presented at: SBI/ACR Breast Imaging Virtual Symposium 2021

Ladda ner pdf.


Poster presenterad på Association of Breast Surgeons (ABS) Conference 2021, London, Storbritannien. 

Pre-kliniskt utvärdering av NeoNavia med fokus på den nyutvecklade FlexiPulse nålen. Resultaten visar på både högre vävandsutbyte och högre nålhastighet jämfört med dagens produkter.

Thill M, Schässburger K, Paepke S. P086. Novel pulse biopsy platform incorporating adaptive open-tip sampling needle increases sampling yield and needle control. European Journal of Surgical Oncology. 2021;47(5). doi:10.1016/j.ejso.2021.03.090

Ladda ner pdf.

Länk till videoinspelning av presentationen.


Poster presenterad på 17th St. Gallen International Breast Cancer Conference 2021, St. Gallen, Schweiz.

Pre-kliniskt utvärdering av NeoNavias tre olika nåltyper som visar högre vävnadsutbyte jämfört med dagens produkter.

Paepke S, Thill M, Peisker U, Ohlinger R, Gruber I, Malter W, Kümmel S, Hahn M, Kühn T, Reinisch M, Stachs A, Reimer T. One size fits all? Novel pulse biopsy platform offers improved needle control, high tissue yield and multiple needle options – pre-clinical results. The Breast. 2021;56. doi:10.1016/s0960-9776(21)00172-7

Ladda ner pdf.


Poster presenterad på 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie 2019, Berlin, Tyskland.

Tidiga erfarenheter av ett nytt pulsbiopsisystem i axillära lymfkörtlar.

Paepke S, Gruber I, Thill M, Hahn M, Ohlinger R. Diagnosis of axillary metastatic disease using micro-pulse biopsy system – current status and future developments. 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie. 2019. doi:10.1055/s-0039-1688032

Ladda ner pdf.


Poster presenterad på 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie 2019, Berlin, Tyskland.

Detta är de första kliniska erfarenheterna av det innovativa pulsbiospisystemet som visar på potentiella förbättringar av provtagningen i axillära lymfkörtlar. Resultaten är lovande.

Ohlinger R, Alwafai Z, Lenz F, Möller S, Zygmunt M, Paepke S. Initial experience with novel micro-pulse biopsy system in axillary lymph node. 39. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Senologie. 2019. doi:10.1055/s-0039-1687934

Ladda ner pdf.


Vetenskaplig publikation i Physica Medica – European Journal of Medical Physics, 2018.

Prekliniska resultat av pulsteknologien för nålinförsel samt ny-utvecklad biopsinål.

Schässburger K-U, Paepke S, Saracco A, Azavedo E, Ekström C, Wiksell H. High velocity pulse biopsy device enables controllable and precise needle insertion and high yield tissue acquisition. Physica Medica. 2018;46:25-31. doi:10.1016/j.ejmp.2017.12.014

Ladda ner pdf.


Doktorsavhandling (PhD) från Karolinska Institutet, 2018.

Bakgrund bröstbiopsi, litteraturöversikt, utveckling och prekliniska resultat av NeoNavia.

Schässburger KU. Minimally-invasive breast interventions: methods for high yield, low risk, precision biopsy and curative thermal ablation. [PhD thesis]. Stockholm, Sweden: Karolinska Institutet; 2018.

Ladda ner pdf.


Poster presenterad på 2017 Annual Meeting of the British Society of Breast Radiology (BSBR), London, Storbritannien.

En retrospektiv analys som visar på fördelarna med NeoNavia för ultraljudsledd provtagning av axillära lymfkörtlar.

Lee J, Bishop B, Allen S. British Society of Breast Radiology Annual Scientific Meeting 2017. Breast Cancer Research. 2017;19:18-18. doi:10.1186/s13058-017-0903-9

Ladda ner pdf.