Publikationer

Poster presenterad på Senologikongressen 2019 i Berlin
Postern beskriver tidiga erfarenheter av ett nytt mikropulsbiopsisystem i axillära lymfkörtlar.

Paepke,  S. (2019)  Diagnosis of axillary metastatic disease using micro-pulse biopsy system – current status and future developments. Senologie - Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie 2019; 16(02): e31-e32. doi:10.1055/s-0039-1688032. 

Ladda ner pdf.

Poster presenterad på Senologikongressen 2019 i Berlin
Detta är de första praktiska erfarenheterna av det innovativa pulsbiospisystemet som visar på potentiella förbättringar av provtagningen i axillära lymfkörtlar. Resultaten är lovande.

Ohlinger, R. (2019)  Initial experience with novel micro-pulse biopsy system in axillary lymph node. Senologie -Zeitschrift für Mammadiagnostik und -therapie 2019; 16(02): e1. doi:10.1055/s-0039-1687934

Ladda ner postern som pdf.
Vetenskaplig publikation 2018
Prekliniska resultat av NeoNavia.

Schässburger, K.-U., Paepke, S., Saracco, A., Azavedo, E., Ekström, C., & Wiksell, H. (2018). High velocity pulse biopsy device enables controllable and precise needle insertion and high yield tissue acquisition. Physica Medica, 46, 25-31. doi:10.1016/j.ejmp.2017.12.014

Ladda ner pdf.
Doktorsavhandling (PhD) 2018
Bakgrund bröstbiopsi, litteraturöversikt, utveckling och prekliniska resultat av NeoNavia

Schässburger, K.-U. (2018). Minimally-invasive breast interventions: methods for high yield, low risk, precision biopsy and curative thermal ablation. (Doctoral Dissertation, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden). 

Länk till avhandlingen.
Poster presenterad på BSBR 2017
En retrospektiv analys av fördelarna med NeoNavia för ultraljudsledd provtagning av axillära lymfkörtlar som publicerats av teamet på The Royal Marsdeni London och presenterats på årsmötet av BSBR (British Society of Breast Radiologists).

Lee,  J. (2017)  NeoNavia biopsy system: Our experience of a new device for more precise ultrasound-guided percutaneous core biopsy of axillary. Breast Cancer Research 2017, 19(Suppl 1):116,PB.39. doi:10.1186/s13058-017-0903-9

Ladda ner postern som pdf.