Team

NeoDynamics jobbar efter principen att ha ett team med bred kompetens och erfarenhet som vet att det strategiska arbetet är A och O, men som samtidigt inte drar sig för att kavla upp ärmarna och jobba målmedvetet.

Nyckeln till framgång tror vi är att knyta till oss experter och att samarbeta med konsulter och specialister för att dra nytta av deras spetskompetens i specifika frågor och därigenom få både driv och riktning i arbetet.

Vårt team består av

Matilda Salén

CEO

Specialist inom företagstransaktioner, Life Science samt medicinteknik-sektorerna med erfarenhet i USA och Sverige.

Bakgrund bl. a. som business analyst och managementkonsult på företag som Arthur D. Little, Investor Group Services, Kry, med flera. Hon har en B.A. inom Cognitive Neuroscience och Evolutionary Psychology från Harvard University. Styrelseuppdrag hos Westindia AB.

Hos NeoDynamics sedan 2024.

Aktier                        0

Teckningsoptioner   0

matilda.salen@neodynamics.com

M: +46 (0)76-843 65 74

Magnus Olsen

CDO & COO

Över 15 års erfarenhet från medicinteknisk FoU.

Projektledning, processutveckling, hantering av projektportfölj på St. Jude Medical.

Civilingenjör.

Hos NeoDynamics sedan 2012.

Aktier                        119 700

Teckningsoptioner 350 000

magnus.olsen@neodynamics.com

M: + 46 (0)73-973 79 68

Kai-Uwe Schässburger, Ph.D.

Director Clinical Development & Medical Affairs

Över 10 års erfarenhet från FoU och klinisk validering i interventionell radiologi från akademi och industri.

Dr i medicinsk vetenskap.

Hos NeoDynamics sedan 2009.

Aktier                          16 800

Teckningsoptioner  350 000

kai-uwe.schassburger@neodynamics.com

M: +49 (0)151-68 80 92 41

Mats Gustafsson

CFO

Många års erfarenhet som CFO på TMT One AB och Johnson Pump AB.

Matts är utbildad som civilekonom och Jur Kand vid Uppsala Universitet.

Hos NeoDynamics sedan juni 2024.

Aktier                         0

Teckningsoptioner    0

mats.gustafsson@neodynamics.com

M: + 46 (0)70-510 16 65

Ian Galloway

Country Manager UK & Irland

Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinindustrin. Ledarskap, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring.

Entreprenör, grundare av en CQC registrerad hälsovårdstjänst och brittiskbaserat kliniskt och kommersiellt konsultbolag.

Hos NeoDynamics sedan 2019.

Aktier                                  0

Teckningsoptioner 350 000

ian.galloway@neodynamics.com

M: +44 (0)7885-369 062

Renate Reiss

Country Manager DACH

Över 25 års erfarenhet från life science och konsultverksamhet.

Internationell företagsledning, marknadsföring och försäljning i flera regioner (USA, APAC, EUCAN, EMEA, Sydamerika).

Hos NeoDynamics sedan 2019.

Aktier                                  0

Teckningsoptioner 350 000

renate.reiss@neodynamics.com

M: +49 (0)151-41 88 62 09

Matthew E. Colpoys, Jr.

US Country Manager & CEO vid NeoDynamics Inc.

Över 35 års erfarenhet från läkemedels- och medicinindustrin, däribland försäljning, affärsutveckling, och ledarskap funktioner på Genentech, Pharmacia, Neurex, Insmed m.m. Nuvarande president på Galileo Consulting, et globalt biopharmaceutiskt advis och konsultbolag.

Hos NeoDynamics sedan 2021.

Aktier                                  0

Teckningsoptioner 475 000

matt.colpoys@neodynamics.com

M: +1 (716) 536-2971