Team

NeoDynamics jobbar efter principen att ha ett team med bred kompetens och erfarenhet som vet att det strategiska arbetet är A och O, men som samtidigt inte drar sig för att kavla upp ärmarna och jobba målmedvetet.

Nyckeln till framgång tror vi är att knyta till oss experter och att samarbeta med konsulter och specialister för att dra nytta av deras spetskompetens i specifika frågor och därigenom få både driv och riktning i arbetet.

Vårt team består av

Anna Eriksrud

CEO

Över 25 års erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikföretag världen över.

Hälsovårdsentreprenör på apoteksområdet.

Styrelseledamot i Acucort AB.

Hos NeoDynamics sedan 2016.

Aktier                        551 910

Teckningsoptioner 750 000

anna.eriksrud@neodynamics.com

M: +46 (0)70-844 49 66

Magnus Olsen

CDO & COO

Över 15 års erfarenhet från medicinteknisk FoU.

Projektledning, processutveckling, hantering av projektportfölj på St. Jude Medical.

Civilingenjör.

Hos NeoDynamics sedan 2012.

Aktier                      380 000

Teckningsoptioner 600 000

magnus.olsen@neodynamics.com

M: + 46 (0)73-973 79 68

Kai-Uwe Schässburger, Ph.D.

Director Clinical Development & Medical Affairs

Över 10 års erfarenhet från FoU och klinisk validering i interventionell radiologi från akademi och industri.

Dr i medicinsk vetenskap.

Hos NeoDynamics sedan 2009.

Aktier                       390 823

Teckningsoptioner  600 000

kai-uwe.schassburger@neodynamics.com

M: +49 (0)151-68 80 92 41

Aaron Wong

CFO

Många års erfarenhet som CFO (t.ex. på ADDvise Group AB), Finance Director (på Informa Global Markets) samt i flera finansiella uppdrag på Johnson & Johnson.

Erfarenhet inom livsvetenskapsektorn, finansmarknad och transaktioner. Aaron Wong gjorde sin BA inom Accounting & Finance på brittiska De Montford University i Leicester och är fellow på Association of Certified Chartered Accountants (FCCA).

Hos NeoDynamics sedan 2022.

Aktier                       150 000

Teckningsoptioner 350 000

aaron.wong@neodynamics.com

M: + 46 (0)73-597 20 11

Ian Galloway

Country Manager UK & Irland

Över 20 års erfarenhet från läkemedels- och medicinindustrin. Ledarskap, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring.

Entreprenör, grundare av en CQC registrerad hälsovårdstjänst och brittiskbaserat kliniskt och kommersiellt konsultbolag.

Hos NeoDynamics sedan 2019.

Aktier                                  0

Teckningsoptioner 350 000

ian.galloway@neodynamics.com

M: +44 (0)7885-369 062

Renate Reiss

Country Manager DACH

Över 25 års erfarenhet från life science och konsultverksamhet.

Internationell företagsledning, marknadsföring och försäljning i flera regioner (USA, APAC, EUCAN, EMEA, Sydamerika).

Hos NeoDynamics sedan 2019.

Aktier                                  0

Teckningsoptioner 425 000

renate.reiss@neodynamics.com

M: +49 (0)151-41 88 62 09

Matthew E. Colpoys, Jr.

US Country Manager & CEO

Över 35 års erfarenhet från läkemedels- och medicinindustrin, däribland försäljning, affärsutveckling, och ledarskap funktioner på Genentech, Pharmacia, Neurex, Insmed m.m. Nuvarande president på Galileo Consulting, et globalt biopharmaceutiskt advis och konsultbolag.

Hos NeoDynamics sedan 2021.

Aktier                     0

Teckningsoptioner 0

matt.colpoys@neodynamics.com

M: +1 (716) 536-2971