2024-07-02 Regulatory

NeoDynamics aktie avnoteras från Nasdaq First North

Nasdaq First North har godkänt NeoDynamics ansökan om avnotering av bolagets aktie.

Sista dag för handel med bolagets aktie blir 30 juli 2024.

Aktieägare kommer även efter detta datum att kunna handla med bolagets aktie genom att bolaget tecknat avtal med Pareto Securities om inofficiell handel i bolagets aktie. Mer information kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida.