2023-09-21

NeoDynamics (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) ger en statusuppdatering om marknadslanseringen i USA

NeoDynamics vd Anna Eriksrud ger, i en intervju med Redeye, en statusuppdatering om marknadslanseringen och utvecklingen på den amerikanska marknaden. Länk till intervjun nedan:

NeoDynamics - Redeye intervju Sep 21, 2023
 
NeoDynamics erhöll i oktober 2022 FDA-godkännande för sitt pulsbiopsisystem NeoNavia®, varefter kommersialiseringsinsatser på den amerikanska marknaden har inletts. Bolaget har byggt upp en specialiserad försäljningsorganisation i USA och erhöll sin första order från ett framstående universitetssjukhus i augusti 2023.
 
Bolaget följer den tidigare kommunicerade planen med lansering på den amerikanska marknaden under andra halvåret 2023 och är för närvarande i diskussioner med ett antal potentiella kunder kring NeoNavia®. Ett viktigt led i försäljningsprocessen är att genomföra workshops med sjuksköterskor och andra slutanvändare i miljön där produkten kommer att användas. Under innevarande kvartal har workshops genomförts på ett flertal framstående sjukhus, och återkopplingen får från dessa har varit mycket positiv. Särskilt lyfts fram följande fördelar:

  • Tidseffektivitet - begränsad eller ingen förberedelsetid inför biopsi, en så kallad ”press and go” lösning
  • Enkelhet att visuellt följa nålen via ultraljud när man genomför biopsin
  • Potential att undvika att skicka patienter på kirurgi
  • Undvika del av den stereotaktiska bildtekningen, innebärande att kliniken kan behålla patienten

 
Som tidigare kommunicerat förväntas intäkter från ytterligare orders på den amerikanska marknaden bidra till de rapporterade sifforna under fjärde kvartalet. Bolaget bedömer att det stora jobbet med att komma in på sjukhuset till stor del har gjorts, vilket även förkortar beslutsprocessen för nya potentiella kunder. 
 
Bolaget bedömer chanserna som goda att man under den kommande 12-månadersperioden kan uppnå kostnadstäckning för de rörliga kostnaderna i USA.
 
”Det faktum att vi nu ska ut i USA är någonting som resonerar väldigt positivt inom medicinteknikområdet och det i sig är en viktig signal ut för diskussioner med andra som också kan vara intresserade av vårt biopsiinstrument.” -kommentar Anna Eriksrud.