2024-06-20 Regulatory

NeoDynamics ansöker om avnotering

På årsstämman den 17 juni 2024 röstades det enhälligt för en avnotering av bolaget.

I enlighet med det beslutet har NeoDynamics idag ansökt om en avnotering från Nasdaq First North.