Mål

Vi vill leda utvecklingen inom precisionsbiopsi för att förbättra diagnostik och säkerställa att individualiserad bröstcancerbehandling ger bästa möjliga resultat.

Med de tre nåltyperna som ingår i NeoNavia är vårt mål att ersätta de konventionella ultraljudsstyrda biopsimetoder som idag används för att diagnostisera bröstcancer