2024-05-06 Regulatory

Styrelsen i NeoDynamics AB har med anledning av Salénterprise AB:s budpliktsbud på NeoDynamics AB gjort följande uttalande

Värdet i NeoDynamics AB :s aktie kommer att vara beroende av möjligheterna att skaffa fortsatt finansiering och kapitalisering för att genomföra den kommersialiseringsprocess Bolaget nu står inför. Om sådan finansiering kan säkras är det styrelsens förhoppning att detta ska leda till kommersiella framgångar och ett värde i Bolagets produkt NeoNavia som vida överstiger nuvarande aktiekurs. Om riskvilligt kapital inte går att finna riskerar bolaget nedläggning eller konkurs.

Styrelsen kan konstatera att budpliktsbudet ligger på emissionskursen 1,00 SEK per aktie vilket är 5-15% över kursen som aktien handlats på efter emissionen. Styrelsen kan också konstatera att Bolagets senaste emission till mer än hälften fick tecknas av Salénterprise, som garanterade emissionen, trots att den gjordes med rabatt. I dagsläget är intresset för Bolagets aktier alltså lågt. Variationen i utfall vad beträffar bolagets framtida värde är så stor att Styrelsen väljer att inte rådge aktieägarna i deras beslut.

Däremot vill styrelsen poängtera att Salénterprise deklarerat att de avser att verka för en avnotering av Bolaget om de tillsammans med andra aktieägare som vill verka för en avnotering, uppnår 90% av Bolagets aktier. Aktieägare som tycker att detta är en händelseutveckling de är obekväma med bör därför överväga att acceptera budet då möjligheterna till handel efter en avnotering kommer att vara mera oklara.

NeoDynamics AB
Styrelsen