2022-03-15

NeoDynamics startar bolag i USA

Som ett led i förberedelserna för att lansera sitt innovativa biopsisystem NeoNavia på den amerikanska marknaden har medicinteknikföretaget NeoDynamics startat ett dotterbolag i USA, NeoDynamics USA Inc.  

Dotterbolaget underlättar för NeoDynamics att rekrytera och anställa medarbetare, och ingå olika typer av avtal rörande lanseringen. NeoDynamics har sedan tidigare Anna Forsberg verksam lokalt i USA för att leda de aktiviteter som fordras för att registrera produkten hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Business Development Manager Magnus Precht förklarar satsningen i USA vid en intervju som kan nås på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=SO_rpFRR-us

”Introduktionen av NeoNavia i USA behöver förberedas varför vi successivt nu ökar våra aktiviteter på den amerikanska marknaden. Att etablera ett dotterbolag på denna stora marknad är en viktig milstolpe för oss”, säger VD Anna Eriksrud.

Bolaget lämnade i slutet av februari in en registreringsansökan för NeoNavia till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ), telefon 0708 444 966 eller e-post anna.eriksrud@neodynamics.com,

 

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som arbetar med att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företagets första produkt NeoNavia® som är ett nytt pulsbiopsisystem för ultraljudsledd vävnadsprovtagning introduceras nu till marknaden. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning vid Karolinska Institutet i Sverige. NeoNavia® utvärderas för diagnostik av bröstcancer på ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Pulsbiopsisystemet har använts för vävnadsprovtagning i bröst och lymfkörtlar på över 500 patienter.

 

Om NeoNavia

NeoNavia är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Det består av en basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinförsel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.