2024-06-04 Regulatory

Uppdatering om NeoDynamics finansiella situation

NeoDynamics har säkrat kortfristig finansiering.

Bolaget har idag säkrat kortfristig finansiering från de två största aktieägarna, Salénterprise AB och Gryningskust Holding AB, totalt 30 miljoner kronor till marknadsmässig ränta.

Lånen kommer att bidra till att NeoDynamics kan fortsätta arbeta med kommersialiseringen av NeoNavia®.