2023-02-15

NeoDynamics tillkännager ändringar i styrelsen

NeoDynamics meddelar idag att Jie Bao och Xiaojun Xu kommer att lämna styrelsen från och med 2023-02-14 till följd av en ömsesidig överenskommelse. De kommer framöver att fokusera på att stödja företaget och dess planer för den kinesiska marknaden.

Styrelsen kommer tillsvidare att bestå av Ingrid Salén (Ordförande), Carina Bolin, Claes Petterson, och Matthew E. Colpoys, Jr. 

“Jag vill tacka Jie Bao och Xiaojun Xu för deras värdefulla bidrag till styrelsen i NeoDynamics. Jag är glad över att de kommer att fortsätta stödja våra planer för den kinesiska marknaden.” säger styrelseordförande, Ingrid Salén.