Studieversion

NeoNavia mikropulsbiopsisystem som baseras på tidig forskning vid Karolinska institutet finns för närvarande tillgänglig i en studieversion, som fick sitt CE-certifikat i juli 2016.

Studieversionen innefattar två viktiga innovationer, för det första, själva mikropulssystemet som utgör tekniken för nålinförsel och placering i tumören och för det andra, en patenterad öppen frontmatad biopsinål med samma grovhet som en core-nål), dvs 14 G.

NeoNavia öppna frontmatade biopsinål är utvecklat i nära samarbete med läkare framförallt i syfte att underlätta vävnadsprovtagning av små lesioner och andra särskilt utmanande fall.

Exempel kan vara:

  • Tumörer mindre än 10 mm i diameter
  • Tumörer nära bröstväggen
  • Tumörer nära huden
  • Tumör intill silikonimplantat
  • Bröstkalcifikationer
  • Axillära lymfkörtlar

Prekliniska data med NeoNavia studieversion
Vävnadsproverna från den öppna frontmatade nålen I NeoNavia mikropulsbiopsi- system vägde 3x mer jämfört med en motsvarande marknadsledande core-nål  med samma nåldiameter.1

Bänktester genomfördes på tre olika vävnads modeller (Kalkon, Pankreas, Thymus) som representerade en bredd av vävnadsstrukturer.

Vävnadsprover tagna med NeoNavia öppna nål jämfördes med prover tagna med marknadsledaren och motsvarande nåldiameter. I alla fall levererade NeoNavia minst 3x provvikten jämfört med marknadsledaren med samma nåldiameter. (samma referens som i första stycket.)

CE-godkänd studieversion