Bli samarbetspartner

Under 2020 väntas NeoNavia-systemet finnas tillgängligt på marknaden. Karolinska Institutet har varit med i de tidiga faserna av teknikutvecklingen och NeoDynamics vill gärna fortsätta det nära samarbetet med svenska bröstcentra för att driva utvecklingen vidare.

NeoNavia kan vara det enda ultraljudsledda biopsisystemet ni behöver på er klinik. Vi söker nu samarbetspartner i Sverige som är intresserade att vara med och utvärdera konceptet med ett enda system för all ultraljudsledd bröstbiopsi.

Förnamn

Efternamn

Befattning

Arbetsplats/klinik

Postnummer

Ort

Telefon