NeoDynamics aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2018 under kortnamnet NEOD och handlas via banker och fondkommissionärer. Information om NeoDynamics aktie finns på Spotlights hemsida. Länk hittar du på sidan om aktien.


Har du frågor och vill veta mer om investering i företaget kontakta: 
Jörgen Vrenning
Finanschef/Investor Relations
jorgen.vrenning@neodynamics.se
08-522 79 662