NeoDynamics beklagar alla som drabbas av Corona-viruset. Bolaget fortsätter med sina aktiviteter som vanligt med full hänsyn till myndigheternas råd beträffande hantering av risker kring spridningen. Sjukhusen fokuserar på intensivvård f n men cancerpatienter är fortsatt i behov av adekvat diagnos och behandling och vårt arbete pågår oförtrutet för att våra produkter skall finnas på plats som planerat. NeoDynamics aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan den 7 december 2018 under kortnamnet NEOD och handlas via banker och fondkommissionärer. Information om NeoDynamics aktie finns på Spotlights hemsida. Länk hittar du på sidan om aktien.


Har du frågor och vill veta mer om investering i företaget kontakta: 
Jörgen Vrenning
Finanschef/Investor Relations
jorgen.vrenning@neodynamics.se
08-522 79 662