IPO

Genom emissionen av units som föregick listningen (IPO) på Spotlight Stock Market den 7 dec 2018, tillfördes NeoDynamics cirka 50,5 MSEK, före emissionskostnader på cirka 2,5 MSEK. Genom emissionen tillkom cirka 750 nya aktieägare.