Pressreleaser

 • 2020-09-29

  NeoDynamics AB (publ): Nyemission registrerad

  Den riktade emissionen om 2 561 339 aktier, 7 684 017 kronor, som NeoDynamics meddelade marknaden 2020-04-03, har nu registrerats hos Bolagsverket. Läs mer här
 • 2020-09-25

  NeoDynamics närmar sig lansering av nya pulsbiopsisystemet NeoNavia. Välrenommerade gynekologer och radiologer har fått positiva praktiska erfarenheter

  NeoDynamics AB (publ), (Spotlight Stock Market: NEOD), meddelar idag att bolaget nu är redo att lansera det nya pulsbiopsisystemet NeoNavia. Biopsisystemet har nyligen fått ett mycket bra mottagande på de internationella senologikongresserna i Wien och Luzern och för första gången har läkare fått praktiska erfarenheter av den färdiga produkten. Läs mer här
 • 2020-08-21

  NeoDynamics AB (publ) Halvårsrapport jan-jun 2020

  NeoNavia redo för marknaden Läs mer här
 • 2020-08-13

  Kommuniké från extrastämma i NeoDynamics

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) torsdagen den 13 augusti fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogam för anställda. Läs mer här
 • 2020-07-30

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ) - denna kallelse innehåller styrelsens fullständiga förslag till beslut

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö för att ta ställning till Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram – denna kallelse innehåller styrelsen fullständiga förslag Läs mer här
 • 2020-07-30

  Kallelse till extra bolagsstämma i NeoDynamics AB publ)

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö för att ta ställning till Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram Läs mer här
 • 2020-07-06

  NeoDynamics etablerar referenscentra i Tyskland för att stödja införandet av sitt nya pulsbiopsisystem NeoNavia och optimera diagnostiken av bröstcancer.

  STOCKHOLM - 6 juli 2020 - NeoDynamics AB (Spotlight Stockholm: NEOD) meddelar idag att företaget har inlett ett samarbete med ledande bröstcancerkliniker i Tyskland, som kommer att fungera som referenscentra och stödja införandet av det nya pulsbiopsisystemet NeoNavia, och därmed bana väg för en framgångsrik marknadsintroduktion i Europa. Läs mer här
 • 2020-07-06

  NeoDynamics startar patientrekryteringen till den brittiska COMPULSE-studien för att optimera diagnos av bröstcancer

  STOCKHOLM – 6 juli 2020. NeoDynamics AB (Spotlight Stockholm: NEOD) meddelar att företaget återupptar patientrekryteringen till den brittiska COMPULSE-studie efter en tillfällig paus som infördes med anledning av COVID-19-pandemin. Läs mer här
 • 2020-05-29

  Korrigering av tidigare sänt pressmeddelande om kommuniké från årsstämma i NeoDynamics

  I det pressmeddelande som bolaget publicerade igår fanns en felaktig uppgift om arvode till styrelseledamöter. Se korrigerat pressmeddelande nedan: Årsstämma i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 28 maj 2020 på bolagets kontor i Lidingö. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. Läs mer här
 • 2020-05-28

  Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics

  Årsstämma i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 28 maj 2029 på bolagets kontor i Lidingö. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag Läs mer här
 • 2020-05-27

  NeoDynamics presenterar på Growth Day 2020

  Den 2 juni presenterar Anna Eriksrud, VD, NeoDynamics AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget på Redeyes Growth Day 2020. Läs mer här
 • 2020-05-26

  NeoDynamics AB (publ) Kvartalsrapport jan-mar 2020

  Något högre utvecklingskostnader än väntat, men i övrigt enligt plan Läs mer här
 • 2020-05-07

  NeoDynamics publicerar årsredovisningen för 2019

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) har idag publicerat årsredovisningen för 2019 Läs mer här
 • 2020-04-30

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i NeoDynamics AB (publ)

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16.00 på Bolagets kontor på adress Lejonvägen 14, Lidingö. Läs mer här
 • 2020-04-16

  NeoDynamics presenterar idag på Redeyes "Digital Investor Forum"

  NeoDynamics VD Anna Eriksrud presenterar bolaget på Redeyes "Digital Investor Forum", den 16 april, kl. 15:20. Sändningen kan följas live. Läs mer här
 • 2020-04-15

  NeoDynamics konvertering av utställt konvertibellån, korrigering av uppgifter i tidigare publicerat pressmeddelande:

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) har den 3 april publicerat att man beslutat om konvertering av samtliga utställda konvertibler av serien Konvertibler 2019/2020. Efter slutlig omräkning av antalet aktier som tillkommer genom konverteringen har antalet förändrats marginellt i jämförelse med tidigare publicerade pressmeddelande.  Konvertibellånet kommer att konverteras till totalt 2 838 572 nya aktier i Bolaget. Läs mer här
 • 2020-04-03

  NeoDynamics påkallar konvertering av utställt konvertibellån

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) har beslutat att påkalla konvertering av samtliga utställda konvertibler av serien Konvertibler 2019/2020, varvid konvertibellånet kommer att konverteras till totalt 2 838 485 nya aktier i Bolaget. Läs mer här
 • 2020-04-03

  Information om riktad nyemission av aktier och försenad betalning av tecknade konvertibler och aktier i NeoDynamics AB (publ) samt kommentar om effekter av Corona-pandemin.

  NeoDynamics AB (publ) meddelar att total likvid från en investerare i Bolagets riktade emission av konvertibler, beslutad på bolagsstämma den 16 september 2019, bara uppgick till ca 2,3 MSEK av dennes totala teckning på 10 MSEK. Orsaken är de restriktioner som infördes i Kina relaterade till Corona-pandemin. Återstående belopp, totalt 7 684 017 kronor, har istället emitterats genom att Bolagets styrelse vid styrelsesammanträde idag den 3 april 2020, med stöd av bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 2 561 339 nyemitterade aktier till kurs 3 kronor/aktie, till samme investerare. Full betalning för tecknade aktier i Bolagets företrädesemission kunde inte heller erläggas av samma skäl som ovan, men genom teckning från övriga investerare har fullt belopp ändå mottagits i företrädesemissionen som blev övertecknad, enligt tidigare publicerat pressmeddelande. Läs mer här