Pressreleaser

 • 2020-05-29

  Korrigering av tidigare sänt pressmeddelande om kommuniké från årsstämma i NeoDynamics

  I det pressmeddelande som bolaget publicerade igår fanns en felaktig uppgift om arvode till styrelseledamöter. Se korrigerat pressmeddelande nedan: Årsstämma i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 28 maj 2020 på bolagets kontor i Lidingö. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag. Läs mer här
 • 2020-05-28

  Kommuniké från årsstämma i NeoDynamics

  Årsstämma i NeoDynamics AB (publ) ägde rum torsdagen den 28 maj 2029 på bolagets kontor i Lidingö. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens samt valberedningens förslag Läs mer här
 • 2020-05-27

  NeoDynamics presenterar på Growth Day 2020

  Den 2 juni presenterar Anna Eriksrud, VD, NeoDynamics AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget på Redeyes Growth Day 2020. Läs mer här
 • 2020-05-26

  NeoDynamics AB (publ) Kvartalsrapport jan-mar 2020

  Något högre utvecklingskostnader än väntat, men i övrigt enligt plan Läs mer här
 • 2020-05-07

  NeoDynamics publicerar årsredovisningen för 2019

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics”) har idag publicerat årsredovisningen för 2019 Läs mer här
 • 2020-04-30

  Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i NeoDynamics AB (publ)

  Aktieägarna i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16.00 på Bolagets kontor på adress Lejonvägen 14, Lidingö. Läs mer här
 • 2020-04-16

  NeoDynamics presenterar idag på Redeyes "Digital Investor Forum"

  NeoDynamics VD Anna Eriksrud presenterar bolaget på Redeyes "Digital Investor Forum", den 16 april, kl. 15:20. Sändningen kan följas live. Läs mer här
 • 2020-04-15

  NeoDynamics konvertering av utställt konvertibellån, korrigering av uppgifter i tidigare publicerat pressmeddelande:

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) har den 3 april publicerat att man beslutat om konvertering av samtliga utställda konvertibler av serien Konvertibler 2019/2020. Efter slutlig omräkning av antalet aktier som tillkommer genom konverteringen har antalet förändrats marginellt i jämförelse med tidigare publicerade pressmeddelande.  Konvertibellånet kommer att konverteras till totalt 2 838 572 nya aktier i Bolaget. Läs mer här
 • 2020-04-03

  NeoDynamics påkallar konvertering av utställt konvertibellån

  Styrelsen i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) har beslutat att påkalla konvertering av samtliga utställda konvertibler av serien Konvertibler 2019/2020, varvid konvertibellånet kommer att konverteras till totalt 2 838 485 nya aktier i Bolaget. Läs mer här
 • 2020-04-03

  Information om riktad nyemission av aktier och försenad betalning av tecknade konvertibler och aktier i NeoDynamics AB (publ) samt kommentar om effekter av Corona-pandemin.

  NeoDynamics AB (publ) meddelar att total likvid från en investerare i Bolagets riktade emission av konvertibler, beslutad på bolagsstämma den 16 september 2019, bara uppgick till ca 2,3 MSEK av dennes totala teckning på 10 MSEK. Orsaken är de restriktioner som infördes i Kina relaterade till Corona-pandemin. Återstående belopp, totalt 7 684 017 kronor, har istället emitterats genom att Bolagets styrelse vid styrelsesammanträde idag den 3 april 2020, med stöd av bemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 2 561 339 nyemitterade aktier till kurs 3 kronor/aktie, till samme investerare. Full betalning för tecknade aktier i Bolagets företrädesemission kunde inte heller erläggas av samma skäl som ovan, men genom teckning från övriga investerare har fullt belopp ändå mottagits i företrädesemissionen som blev övertecknad, enligt tidigare publicerat pressmeddelande. Läs mer här
 • 2020-03-23

  Sista dag för handel med BTA i NeoDynamics

  EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.   Sista dag för handel med NeoDynamics ABs (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är onsdag den 25 mars 2020 och stoppdagen är fredag den 27 mars.     Läs mer här
 • 2020-02-27

  NeoDynamics offentliggör utfall av övertecknad företrädesemission

  NeoDynamics AB (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 45,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader efter genomförd företrädesemission. Företrädesemissionen blev övertecknad och totalt tecknades aktier till cirka 109 procent av antalet aktier i emissionen. Garantiåtaganden kommer således ej att tas i anspråk. Läs mer här
 • 2020-02-18

  NeoDynamics presenterar på Småbolagsdagen den 19 februari

  NeoDynamics (Spotlight Stock Market: NEOD) presenterar på Börsveckan och Financial Hearings "Småbolagsdagen" i Stockholm den 19 februari 2020 Läs mer här
 • 2020-02-07

  Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics företrädesemission

  Idag inleds teckningsperioden i NeoDynamics AB:s (publ) (”NeoDynamics” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 28 januari 2020 och i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna. Läs mer här
 • 2020-02-06

  NeoDynamics offentliggör prospekt

  Styrelsen för NeoDynamics AB (publ) ("NeoDynamics" eller "Bolaget") offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som beslutades av den extra bolagsstämman som hölls den 28 januari 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen kommer, vid full teckning, att inbringa cirka 45,9 MSEK före emissionskostnader och är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Läs mer här
 • 2020-02-05

  NeoDynamics AB (publ) bokslutskommunike 2019

  NeoDynamics summerar ett mycket produktivt år Läs mer här
 • 2020-02-03

  Studie från Karolinska sjukhuset av NeoDynamics biopsisystem NeoNavia ® har accepterats som abstract av Society for Breast Imaging (SBI) i USA

  Docent Edward Azavedo har genomfört en retrospektiv studie av vävnadsprover med NeoDynamics nya biopsisystem NeoNavia på Karolinska sjukhuset. Ett abstrakt med de första resultaten har accepterats av SBI (Society for Breast Imaging) i USA och ska presenteras i Denver den 16–19 april 2020. Läs mer här
 • 2020-01-28

  Kommuniké från extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) den 28 januari 2020

  Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ), org.nr 559014-9117 (”Bolaget”), ägde rum idag tisdagen den 28 januari 2020. På stämman fattade aktieägarna beslut i enlighet med styrelsens förslag att (i) anta ny bolagsordning, (ii) ändra villkoren för Konvertibel 2019/2020, (iii) genomföra företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) och (iv) bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Läs mer här
 • 2020-01-28

  NeoDynamics AB (publ) erhåller besked om beviljat patent på biopsi-instrument i Kina

  Det väntade beskedet från den kinesiska patentmyndigheten innebär att NeoDynamics unika biopsi-instrument med frontmatad nål och integrerad trokar, som utgör en viktig komponent i NeoNavia® biopsisystem, har blivit godkänt. Patentet ökar skyddet för biopsisystemet NeoNavia, vilket ytterligare stärker bolagets konkurrenskraft. Läs mer här